Survey PrintOur survey is available in French , German , Spanish , Italian , Greek  and Polish .

We need to know what you think. It will only take 5 minutes!Q1
1. Heeft U al horen spreken over het Burgerinitiatief dat gecreëerd is door het Vedrag van Lissabon?
 Ja
 Nee
Q2
2. Het Verdrag van Lissabon heeft een nieuwe vorm van deelname aan het politieke leven gecreëerd: het Europese Burgerinitiatief. Dit initiatief maakt het voor een miljoen Europese burgers, afkomstig uit een aanzienlijk aantal lidstaten, mogelijk om rechtstreeks aan de Europese Commissie te verzoeken een voorstel te doen dat binnen haar bevoegdheden valt. Dit instrument zal beschikbaar zijn vanaf 2011. Beschouwt U het Europese Burgerinitiatief als een vooruitgang?
 Ja
 Nee
Q3
3. Op een schaal van 0 tot 5, met 0 zijnde “niet belangrijk” en 5 “zeer belangrijk”, waar situeert U de hieronder opgesomde beleidsdomeinen van de Europese Unie?
 Vrede, vrijheid en democratie

 Onderwijs en onderzoek

 Financiële stabiliteit en de euro

 Milieu en klimaatverandering

 Sociale bescherming en welvaartsstaat

 Gelijkheid van mannen en vrouwen en vrouwenrechten
Q4
4. Welke thema's zullen, naar uw mening, het vaakst het onderwerp zijn van het Europese Burgerinitiatief? (Meerdere keuzes mogelijk)
 Institutionele en politieke vraagstukken

 Economische en financiële vraagstukken

 Sociale vraagstukken

 Vraagstukken met betrekking tot onderwijs en onderzoek

 Vraagstukken met betrekking tot de gelijkheid van mannen en vrouwen en vrouwenrechten
Q5
5. Wat is uw mening over de Europese beleidsinitiatieven die gewijd zijn aan vrouwenrechten?
 Uitstekend
 Goed
 Voldoende
 Onvoldoende
Q6
6. Aan welke aspecten met betrekking tot vrouwenrechten wordt volgens U niet voldoende aandacht geschonken in de Europese beleidsinitiatieven? Gelieve uw antwoord te preciseren:
Q7
7. Welke thema's zou U in verband brengen met de beleidsinitiatieven van de Europese Unie die gewijd zijn aan vrouwenrechten?
 Familie

 Werk van vrouwen

 Onderwijs

 Migratie
Q8
8. Wat is uw oordeel over het aantal vrouwen dat deelneemt aan het Europese politieke leven en dat werkt voor de Europese instellingen?
 Uitstekend
 Goed
 Voldoende
 Onvoldoende
Q9
9. Indien U gevraagd zou worden om een petitie te tekenen in het kader van het Europese Burgerinitiatief, welke vraag zou U dan formuleren om de positie of de rechten van de vrouwen in Europa te verbeteren? Gelieve uw antwoord nader te omschrijven.
Q10
10. Uw geslacht?
 Mannelijk
 Vrouwelijk
Q11
11. Uw leeftijd?
 Minder dan 25 jaar
 26-59 jaar
 60 jaar of meer
Q12
12. Uw nationaliteit?
Q13
13. Uw familiale situatie?
 Getrouwd of samenwonend
 Weduwe of weduwnaar
 Gescheiden
 Ongehuwd
Q14
14. Heeft U kinderen?
 Ja
 Nee


Europe
The Woman's Continent

femmes en europe

Europe is the leading continent in terms of the number of women who participate in the governance of their country. See the ranking of EU Member States according to the number of women holding posts in government and Parliament.


action 2009

National
Campaigns